Svenska nationalkommitén för biologi

Sep 20, 2012

Om kommittén

Nationalkommitténs uppdrag är:

  • Att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde, särskilt att representera Sverige i den internationella biologiunionen ”International Union of Biological Sciences, (IUBS)
  • Att verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar,
  • Att verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället (skola, allmänhet och näringsliv),
  • Att stå till förfogande som rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet, samt
  • Att verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien